cropped-Black-Rainbow-7STARS.png

Showcase Your Talents

VIDEYO KONKOU

« SIM TE MAJISTRA VIL LA »

POUKISA SE TEMATIK SA ?

1.Sa ap Pèmèt Patisipan yon fè yon rechèch de kèk problèm vil lan genyen. 

2. Lap pemèt Patisipan an konnen Angajman majistra an e li menm ki nan kominote a. 

3. Lap gen yon travay intelktyèl Pliske se tankou yon program (Projè) kanpay politik yap prezante. 

4. Moun ki Pral Vote yo ap fòme enfòme , menm divèti yo tou pliske ap gen pèdan ak gagnan. 

5. Si nou gen 20 Patisipan Premye an genyen ak 100 Mil Vòt nap gen pliske 150Mil Moun ki tap promote vizyon Jenès la pou vil yo. 

6. Nou ka aprann anpil bagay de sa yap tann de Dirijan yo, Sitou kominal yo. 

Chak VIEW son vòt

SIM TE MAJISTRA OKAP

KESYONS AK REPONS

KONTEKS

Lè nap gade TIKTOK ; INSTAGRAM ; FACEBOOK ; YOUTUBE ; WHATSAP ; TWITER, Elt. Daprè nou se pi gwo evolisyon nan domèn kominikasyon , Divètisman ak enfòmasyon Gras a yo tout moun tou kole. Anpil nasyon Itilize yo pou devlope sou tout plan ekonomik ,Politik , sosyal Egzanp Dosye Donald Trump ak Dosye George Floyd la .Pa kont nou menm Ayisyen ki isi tankou lòt bò dlo nou plis itilize yo pou rine nou pou sal imaj nasyon an. Nou remake problèm sosyo politik yo pa debat vre yon plus fè tapaj ak yo pou “View” ak “LIKE” Menm Mizik angaje prèske pa soti Ankò , Nou plis vle Sanble etranje nan pròp teritwa nou.Helas!

KIJAN JEN YO AP KA PATISIPE?

1. Lap fè yon videyo Ak yon telefòn oubyen Yon kamera. 2. Nan Videyo sa lap esplike sil te Majistra Vil lan kisa l tap fè. 3. Patisipan ka di kijan li tap ka rezoud kèk problèm vil la ap konfronte, Oubyen kijan sil te Majistra kijan l tap itilize lye istorik ,Touristik yo pou fè lajan pou devlope ville la. Elt. 4. Videyo an dwe dire pou pipiti 10 Minit. 5. Fòk Videyo an “FULL HD”. Fòma 16/9 6. Patisipan an dwe enskri Menm kote li tande,ou wè PUB lan. 7. Videyo an dwe remèt 2 jou avan dat lan. 8. Fòk videyo an pat janm sou lòt platfòm avan. 9. Fòk videyo an pa gen ni mizik ni enstrimantal. 10. Fòk li pa gen Ni sèks ,ni Vyolans ,ni Nidite .

KIYES KI KA PATISIPE ?

1. Fòk Patisipan an gen 18 lane. 2. Yon sèl moun ka fè videyo an, konsa plizye moun ka ladanl tou. 3. Ni fi ni gason ka patisipe.

KISA NAP TANN APRE AKTIVITE A ?

1. Jenès la kwè ke li vo plis li ka fè plis. 2. Tout komin nan peyi an ap òganize menm konkou sa. 4. Mete yon Projektè sou bezwen vil yo. Ak Neglijans dirijan aktyèl yo. 5. Pou youn nan patisipan yo rive majistra vil la ak pwogram nan. 6. Nan eleksyon kap vini la yo Pou kandida yo aprann de prezantasyon patisipan. 7. Gras a Tèm nan « SIM TE MAJISTRA VIL LA » Anpil Dirijan ap konnen Atant Popilasyon an. 8. Montre Jenès la kisal dwe atann de yon Kandida.

KILE LAP KOMANSE NI FINI ?

1. Promosyon konkou an ap kòmanse 20 Novanm 2022 2. Enskripsyon yo ap Kòmanse 22 Novanm 2022/ Lap fini 15 Janvye 2023 3.Nap kòmanse resevwa videyo 15 Janvye 2023 / Nap fini 15 Fevrye 2023 4. Preparasyon videyo yo ap fèt 16 Fevriye 2023 5. Nap mete Yo Sou Youtube / Facebook 20 Fevriye 2023 / lap fini 10 Mas 2023 6. Vòt Yo Ap kòmanse 20 Fevriye 2023 / lap fini 10 Mas 2023 7. Nap remèt prim yo Dimanch 26 mas 2023

OBJEKTIF

Jenès sa kap kite rezo yo pote yo ale an se yo ki pral Manman , Papa, Direktè, Gwo fonksyonè Leta, Yo pwal Prezidan, Minis ,Senatè, Majistra Poun site sa yo sèlman. Eske Avni Peyi a ka konte sou yo si yo pa gen yon lot oryantasyon? Nou pou Jenès la proteje kont eprèv intenet la. Men nou pa wè Anpil moun ki enterese a sa . Bagay la grav ak gran G.

KIJAN KONKOU AN AP FET ?

1. Patisipan an ap voye Videyo swa sou E-mail,Telegram-We transfert, elt. 2. Nap pibliye tout menm Jou Sou Youtube. Chèn Seven Star World Entertainment nan. 3. Konkou an ap dire 16 Jou . 16zyem Jou an a Minwi sak fè plis VIEW lan genyen. 4. Chak VIEW son vòt. 5. Ap genyen 3gayan. 6. Nap remèt prim yo nan 3 jou. 7. Nap Oganize yon fèt kap rele “ KATEL MAJISTRA VIL LA” 8. Aprè 3 Gagnan yo tout piblik lan ap envite nan fèt la.

POUKISA SE SOU YOUTUBE AK FACEBOOK NOU FEL?

1. YOUTUBE ak FACEBOOK Se yon platfòm ki pi sekirize nan zafè VIEWS. 2. Nou vle se pa sèl fanatik Patisipan yo ki vote se sak fè nou metel sou Platfòm SSWE. 3. Pliske Youtube ak Facebook se yon Platfòm anpil profesyonèl vizite sa deja yon lòt pòt pou Patisipan an.

SIM TE MAJISTRA VIL LA

Eske Avni Peyi a ka konte sou ou?

 Toutan nou travay pou Chanje sa ou Amelyorel nap jwi de li nan vyeyès nou epi timoun nou pap viktim, Yap gen yon esperans ak yon referans. . 

0

Total Membership

0

Total Donations

0

Total Campaign

0

Total Volontaires

POWERED BY: ACIHA PRODUCTION

Inscrit